Philippines....our native land

Tara Na! Biyahe tayo sa Pilipinas!